PSYCHOLOG DOMU

Partnerskie relacje i wspólna praca na sukces- Anna Gagucka psycholog Domu.

Wspólna praca na sukces- to klucz do pomyślnych relacji interpersonalnych i zadowalających efektów terapeutycznych, co należy przez to rozumieć. Myślę, że wspólne angażowanie się w tworzenie więzi jest dobrym początkiem budowania dobrego programu terapii. Partnerskie relacje i stawianie wymagań jest formą ,którą jako psycholog stosuje w pracy z mieszkankami.Taka forma pracy w połączeniu z tradycyjnymi programami terapeutycznymi , takimi jak terapia behawioralna, behawioralno- poznawcza oraz terapia Knilla , dają zadowalające efekty . Tworzą złożoną całość i bardzo dobrze korelują z ogólnymi założeniami indywidualnego programu pracy psychoterapeutycznej.
Obcowanie z mieszkankami naszego Domu pozwala dostrzec zupełnie inną perspektywę zapatrywania na problem niepełnosprawności szeroko rozumianej. Wiele zachowań mieszkanek jest nacechowanych potrzebą kontaktu i bliskości społecznej. Silna potrzeba realizowania się w aspekcie artystycznym dla każdego człowieka jest jedną z form autoprezentacji i samorealizacji w rozumieniu ogólnorozwojowym. Osoby niepełnosprawne mają taką sama jak każdy z nas silnie rozbudowaną taka właśnie potrzebą. Zaspokajanie potrzeb kulturalno- artystycznych u osób niepełnosprawnych wygląda w podobny sposób jak u osób sprawnych - jest rodzajem samorealizacji, elementem uspołeczniania i rozwoju emocjonalnego. Terapia psychologiczna ukierunkowuje rozwój potrzeb społecznych i emocjonalnych.
Praca z osobami niepełnosprawnymi to wielka próba charakterów, to ciągla walka z samym sobą, ciągłe zaskoczenia i nieoczekiwane działania-, ale zawsze dające sporo pozytywnej energii i ogromną dawkę radości.


OBEJRZELIŚMY II CZĘŚĆ FILMU O JANIE PAWLE II.

Dnia 18 października zorganizowano wyjazd do kina, do Starogardu Gd. na drugą część filmu o Janie Pawle II pt. ,,Karol Papież, który pozostał człowiekiem". W wyjeździe uczestniczyła grupa 75 osobowa. Było 31 mieszkanek, reszta to pracownicy i osoby zaprzyjaźnione z Domem. Pojechano autokarem, film trwał 2 godz. 30 minut, wszyscy z dużą uwagą i wzruszeniem przypomnieli sobie dzieje pontyfikatu Jana Pawła II. Mieszkanki chętnie uczestniczą w takich wyjazdach. Mają możliwość nabycia umiejętności poruszania się w nowym dla siebie otoczeniu.


DZIEŃ PAPIESKI- CZUWANIA MODLITEWNE

W 28 rocznice wyboru kardynła Karola Wojtyły na papieża-Jana Pawła II, odbyły się czuwania modlitwene w kaplicy Domu, w intencji o rychłą beatyfikację. Przed południem modliły się mieszkanki z udziałem i pomocą siósrt i zespołu terapeutów. W godzinach od 14.00-16.00 czuwali zjednoczeni w modlitwie pracownicy Domu wspólnie z dyr. Domu s.Alicją, która przewodniczyła modlitwie. Jan Paweł II jest ciągle żywy w naszej pamięci, a jego człowieczeństwo i nauki pozostaną na zawsze w naszych sercach.


Dzień ziemniaka.

Skończyły się wykopki, ziemniaki pozbierane, czas na świętowanie plonów. Mieszkanki lubią bardzo piec ziemniaki w ognisku, dlatego też postanowiono zorganizować ,, Dzień ziemniaka”. Wcześniej dziewczęta przygotowały ziemniaki i jabłka, które zostały zawinięte w folię aluminioą. W parku rozpalono ognisko i zaczęła się zabawa. Ziemniaki się piekły, a czas oczekiwania uprzyjemniano sobie tańcami i zabawą przy muzyce. Pogoda dopisała, dzień ciepły i słoneczny sprzyjał zabawie. Miłe są takie chwile, kiedy można beztrosko spędzić czas na zabawie.