Przetarg na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Poniżej w pliku do pobrania zostały spakowane w formacie .zip dokumenty dotyczące przetargu na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach.

Kliknij tutaj aby pobrać dokumentację przetargową


Czas zimowych uciech

Bardzo szybko upłynęły miesiące zimowe naszym mieszkańcom. W styczniu, jak już wcześniej wspomniano, odbyło się kilka spotkań przy żłobku. Goszczono kilka grup teatralnych, które pokazały Jasełka, wspólnie śpiewano kolędy. W karnawale zorganizowano kilka dyskotek dla mieszkańców. W tym dwie zabawy taneczne, jedna z udziałem zaproszonych mieszkańców z Domu Pomocy z Rudna. 4 lutego nasze dziewczęta gościły również w DPS w Rudnie na zabawie karnawałowej. Jeżeli pogoda pozwalała mieszkańcy korzystali z uroków zimy, był kulig w terenie, zjeżdżano na sankach, lepiono bałwana i spacerowano. Zima ma swoje uroki, ale wszyscy czekamy już na wiosnę.


Pytania do przetargu na budowę Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach-ciąg dalszy

Pytanie 68 :
W nawiązaniu do odp. nr 2 pkt a) z dnia 03.02.2010 r, cyt: „(…) Wykonawca powinien złożyć dokumenty, które są wymienione w punkcie 2.2. STWiORIT”, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższej wątpliwości:
- czy do oferty należy załączyć wykaz wykonanych minimum 2 systemów Autronica o liczbie czujek 100 (zgodnie z pkt 2.2 STWiORIT) ?
Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuszcza wykonanie 2 systemów sygnalizacji pożaru innych niż Autronika o liczbie czujek 100 ?

Odpowiedź 68 z dnia 18 luty 2010 r.

Tak do oferty należy załączyć wykaz wykonanych minimum 2 systemów sygnalizacji pożaru Autronica o liczbie czujek 100. Zamawiający dopuszcza wykonanie 2 systemów sygnalizacji pożaru innych niż Autronika o liczbie czujek 100.


Pytania do przetargu na budowę Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach-ciąg dalszy

Pytanie 48
„Zgodnie z opisem konstrukcji pkt. 4.4 cyt. „Należy zwrócić uwagę na grunt w otworze nr 1 i 4, gdzie stwierdzono nasyp niekontrolowany. Autor badań geotechnicznych nie dopuszcza posadowienia na takim gruncie i należy go wymienić na podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do stanu ID>=0.5 Brak powyższych prac w przedmiarze robót a na obecnym etapie trudno przewidzieć zakres robót. Czy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania w/w prac rozliczone one będą powykonawczo?”Odpowiedź 48 z dnia 16.02.2010 r.
Nie. Proszę skalkulować wymianę wg własnych doświadczeń i uwzględnić w cenie.

Pytanie 49
„W poz. 134 przedmiaru brak okna O6 szt.1”Odpowiedź 49 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.Pytanie 50
„W poz. 137 przedmiaru brak parapetu wew. okna O4c szt. 1 ; dł. 0,77 m”
Odpowiedź 50 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.
Pytanie 51
„W przedmiarach nie policzono a w projekcie nie opisano sposobu wykończenia dolnej krawędzi naświetli wewnętrznych (wykończenie tynkiem, parapety wewnętrzne itp.)”Odpowiedź 51 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć tynk.Pytanie 52
„Skrzydła drzwiowe dla osób niepełnosprawnych wymagana szer. 100 cm
D3 szt.2 D6 szt. 1”Odpowiedź 52 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie. Szerokość przejścia 90cm.Pytanie 53
„W poz. 140 policzono niewłaściwe ilości skrzydeł drzwiowych D2 jest 1szt winno być 2 szt, D3 jest 19szt winno być 10szt, D4 jest 4szt winno być 14szt”Odpowiedź 53 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.

Pytanie 54
W poz. 139 policzono niewłaściwe ilości ościeżnic drzwiowych D2 jest 1szt winno być 2 szt, D3 jest 19szt winno być 10szt, D4 jest 4szt winno być 14szt”

Odpowiedź 54 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.

Pytanie 55
„Czy można zastosować do wyceny drzwi przesuwne drewniane D6 zamiast zaprojektowanych stalowych, lub stalowe otwierane?”

Odpowiedź 55 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć drewniane rozwierane prawe.

Pytanie 56
„W poz. 13 policzono za mało płyty fundamentowej żelbetowej Zgodnie z projektem powinno być.
40,05x15,45=618,77 m2 x 0,3 = 185,63 m3
0,3x(0,3+0,56)2=0,123 m2 x 113,46 =13,95 m3
(0,35+0,895)2*0,6=0,373 m2 x 7,73 = 2,88 m3
Razem 202,48 m3”Odpowiedź 56 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.

Pytanie 57
„Poz. 114 – z jakiego materiału przyjąć parapety zewnętrzne?. Projekt aluminiowe białe, przedmiar blacha ocynkowana biała.”

Odpowiedź 57 z dnia 16.02.2010 r
Przyjąć jak w projekcie aluminiowe lakierowane.Pytanie 58
„W poz. 111 , 112 , 113 policzono obróbki blacharskie z blachy tytanowo –cynkowej, zgodnie z opisem w PT. obróbki należy wykonać z blachy powlekanej. Co przyjąć do wyceny?”Odpowiedź 58 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie blacha stalowa ocynkowana powlekana.

Pytanie 59
„Jaki zastosować rodzaj wyprawy elewacyjnej? (mineralna, akrylowa, silikatowa itp., barwiona w masie,czy malowana?”Odpowiedź 59 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie punkt 4.13 opisuPytanie 60
„Zgodnie z zapisem na str 4 SIWZ cytat: „szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa……”, zgodnie z rozdziałem XII „ wartość robót wyliczona metodą
uproszczoną w oparciu o załączoną do niniejszego pisma dokumentację projektową ….” . Czy w przypadku stwierdzenia różnic i elementów nie uwzględnionych w przedmiarze robót, można zmienić ilości robót do wykonania i zmiana ilości lub podstaw wyceny w stosunku do załączonego na stronie internetowej przedmiaru robót nie spowoduje odrzucenia oferty?.”Odpowiedź 60 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć ilość robót jak w projekcie. Zmiana nie spowoduje odrzucenia oferty.

Pytanie 61
„W poz. 122 policzono przez analogię wykonanie ścianek działowych z płyt FERMACEL jako okładzinę połaci dachowej z płyt gk. Czy można zmienić podstawę wyceny na właściwą?”

Odpowiedź 61 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie pkt 3.3- więźba dachowaPytanie 62
„W projekcie brak rysunków szczegółowych na wykonanie zbrojenia w płytach balkonowych.”Odpowiedź 62 z dnia 16.02.2010 r.
Zawarte na rysunku PK-3- projektu konstrukcyjnego.
Pytanie 63
„Czy wyposażenie w meble widoczne na rzutach objęte jest zamówieniem?”Odpowiedź 63 z dnia 16.02.2010 r.
Nie.
Pytanie 64

„W przedmiarach nie policzono :
a) drabinek przeciwśniegowych.
b) desek okapowych
c) folii polietylowej gr. 0,7 mm w posadzkach na gruncie
d) Dylatacji ze styropianu gr. 10 mm przy ścianach
e) profili aluminiowych na połączeniu różnych rodzajów posadzek
f) Wykonania konstrukcji żelbetowej balkonów
g) Obudowy słupów zgodnie z rys. szczegółowym AW 18 w ilości 4 szt
h) Balustrad balkonowych
i) Pochwytów drewnianych (oddzielne na klatkach schodowych i na podjeździe)”Odpowiedź 64 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekciePytanie 65
„Czy drzwi balkonowe OB1 i OB2 można przyjąć do wyceny jako aluminiowe zamiast drewnianych wynikających z projektu?”Odpowiedź 65 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekciePytanie 66
„Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy powyższe roboty uwzględnić w wycenie, podanie ich ilości i określić gdzie je uwzględnić w kosztorysie.”Odpowiedź 66 z dnia 16.02.2010 r.
Roboty nie uwzględnione w przedmiarze proszę uwzględnić jako oddzielny element uwzględniony w cenie ryczałtowej.Pytanie 67
W nawiązaniu do udzielonych przez Was odpowiedzi na pytania dot. przetargu na realizację w/w zadania zwracamy się z prośbą o ponowne zamieszczenie na stronie internetowej poniższych rysunków, ponieważ występuje problem z ich otwarciem:
- schody zewnętrzne w osi G
- konstrukcja parteru
- schemat chodnikówOdpowiedz 67 z dnia 16.02.2010 r.
Dom Zakonny zamieszcza ponownie rysunki:

Schody zewnętrzne w osi G: ">>Kliknij tutaj<<"

Konstrukcja parteru ">>Kliknij tutaj<<"

Schemat chodników ">>Kliknij tutaj<<"


Sprostowanie do przetargu na budowę Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach

Prośba o sprostowanie: Informuję, iż na stronie internetowej zostały błędnie umieszczone odpowiedzi z dnia 10.02.2010r.

Umieszczono je w zakładce 03-02-2010 - Pytania - Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach, w której rzeczywiście w dniu 03-02-2010r umieszczono odpowiedzi na wcześniej zadane inne pytania. W tytule tej zakładki nie ma informacji o załączeniu kolejnych odpowiedzi. Może wprowadzić to w błąd Oferentów, którzy śledząc na bieżąco pojawiające się informacje, nie będą wracać do wcześniej przeczytanych odpowiedzi, a więc mogą nie otworzyć tej zakładki i nie uwzględnią tych odpowiedzi w swojej ofercie. Oferty wtedy będą nieporównywalne.

Prosimy o załączenie sprostowania na Waszej stronie.

Odpowiedź:

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach, uprzejmie dziękuje za udzielenie uwagi wyjaśniamy, iż data 03.02.2010 r. nie jest datą odpowiedzi na pytanie tylko datą otwarcia zakładki. Chcieliśmy, aby wszystkie pytania dla ułatwienia Oferentom były zawarte w jednej zakładce. Od chwili obecnej będziemy otwierać odrębne zakładki dla udzielanych odpowiedzi na pytania. Oferentów prosimy o ponowne przeanalizowanie zakładki z dnia 03 lutego 2010 roku. Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.


Uzupełnienie do przetargu na Budowę Integracyjnego Ośrodka Kultury

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach, w związku z przypadkowym pominięciem umieszczenia przedmiaru robót sanitarnych zewnętrznych, uzupełnia dokumentacje przetargową o w/w przedmiar.

Za utrudnienia przepraszamy wszystkich Oferentów.

Przedmiar robót sanitarnych ">>Kliknij tutaj<<"

Załącznik - rysunki: ">>Kliknij tutaj<<"

Przedmiar - kanaliza: ">>Kliknij tutaj<<"

Przedmiar - wodociąg: ">>Kliknij tutaj<<"

Przedmiar - kanalizacja deszczowa: ">>Kliknij tutaj<<"


Pytania-Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach

1.Proszę o udostępnienie przedmiarów w formacie ath. ( format obsługiwany przez program Norma Pro)

Odpowiedz z dnia 03.02.2010r
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach wyjaśnia, iż nie posiada dokumentacji – przedmiarów robót w formacie . ath.
Jednak wyrażamy zgodę na udostępnienie przedmiarów w formacie ath. przez Projektanta budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury arch. Zbigniewa Myszko kontakt Studio Projektowe Projekt Serwis ul. Orląt Lwowskich 16 80-810 Gdańsk telefon 58 3099228.
Wszelkie koszty związane z udostępnieniem dodatkowej dokumentacji przez Projektanta ponosi Oferent.

2. Zgodnie z rozdziałem VII regulaminu przetargu pisemnego otwartego na zadanie j/w proszę o pilne wyjaśnienie poniższych kwestii:
a. Zgodnie z rozdziałem VI pkt.1.j. regulaminu przetargu pisemnego otwartego na w/w zadanie Zamawiający żąda załączenia kserokopii licencji kierownika robót oraz pracowników wykonujących instalacje sygnalizacji zagrożeń. W zakres robót wchodzi jedynie instalacja sygnalizacji pożaru. Dla tych robót nie jest wymagana licencja. Licencja wymagana jest dla instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Instalacja taka nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Proszę więc o sprecyzowanie jakie dokumenty należy załączyć dla kierownika robót instalacji sygnalizacji pożaru?
b. Czy dla instalacji sygnalizacji pożaru wymagany jest wykaz wszystkich osób wykonujących tą instalację wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zgodnie z załącznikiem 5A?

c. Czy kierownik robót elektrycznych może pełnić jednocześnie funkcję kierownika robót instalacji sygnalizacji pożaru?

Odpowiedz 2 z dnia 04.02.2010r:
a. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego, (jeżeli o taką chodzi)nie jest wymagana do montażu instalacji ppoż. Wykonawca powinien złożyć dokumenty, które są wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Teletechnicznych w punkcie 2.2.
b. Wymagane jest, aby wykazać przynajmniej jedną osobę, która spełnia wymagania niniejszego zamówienia ( projekt, specyfikacja, etc.).
c. Kierownik robót elektrycznych może być jednocześnie kierownikiem robót w zakresie instalacji przeciwpożarowej i oddymiania, jeżeli spełnia wymagania niniejszego zamówienia ( projekt, specyfikacja, etc.).

Odpowiedzi z dnia 10.02.2010 r.
Pytanie 3
„Zwracam się z pytaniem odnośnie izolacji kanałów wentylacyjnych. W opisie technicznym jest mowa o izolacji kanałów i płaszczu ochronnym, w przedmiarach dot. wentylacji nie ma izolacji ani płaszcza ochronnego. Proszę o podanie które kanały mają być izolowane i pokryte płaszczem ochronnym. Proszę o podanie dodatkowej pozycji przedmiarowej.”
Odpowiedź na pytanie 3 :
Wg projektu. Fragment opisu do projektu pkt 7.2
7.2 Kanały wentylacyjne
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubościach wg BN. Poszczególne wywiewy wyprowadzone zostaną ponad dach i zakończone wyrzutniami wentylacyjnymi. Kanały nawiewne na odcinku od czerpni do central oraz kanały wywiewne na odcinku od central wentylacyjnych do wyrzutni zaizolować wełną mineralną z folią aluminiowa o łącznej grubości 5 cm.

Pytanie 4
„brak w przedmiarze :
tłumików AKU COMPA D=125 szt. 3 czy mają być”

Odpowiedź na pytanie 4 :
TAK, ale 4 szt

Pytanie 5
„brak w przedmiarze :
tłumików TD 350/125 szt 4 czy mają być”
Odpowiedź na pytanie 5 :
TD 350/125 to wentylator – są 4 szt

Pytanie 6
„brak w przedmiarze :
tłumików TD 250/ 100 szt.1 czy ma być”

Odpowiedź na pytanie 6 :
TD 250/1200 to wentylator – jest 1 szt

Pytanie 7
„brak w przedmiarze :
wyrzutnie DF 125 z dachówką DP do dachów spadzistych szt. 5- czy maja być”

Odpowiedź na pytanie 7:
TAK

Pytanie 8
„brak w przedmiarze :
nawiewniki okienne szt. 2 - czy mają być”

Odpowiedź na pytanie 8 :
TAK

Pytanie 9
„brak w przedmiarze :
wywietrzaki dachowe d=160 szt 3 - czy mają być”
Odpowiedź na pytanie 9 :
TAK

Pytanie 10:
„brak w przedmiarze :
wywietrzaki dachowe d=200 szt.1 - czy ma być”
Odpowiedź na pytanie 10 :
TAK

Pytanie 11
„brak w przedmiarze :
podstawa dachowa B/II d=160 szt. 3 - czy ma być”
Odpowiedź na pytanie 11 :
TAK

Pytanie 12:
„różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
anemostat AD-100 jest 7, ma byc 23”

Odpowiedź na pytanie 12 :
jest 18 szt AD-100/EV i 5 szt AD-100/SV

Pytanie 13:
„różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
anemostat AD- 125 jest 18, ma byc 27”
Odpowiedź na pytanie 13:
jest 16 szt AD-125/EV i 9 szt AD-125/SV

Pytanie 14:
„różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
anemostat AD-160 jest 16, ma być 14”
Odpowiedź na pytanie 14:
jest 6 szt AD-160/EV i 10 szt AD-160/SV

Pytanie 15:
„różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
klapy p.poż 200 x 200 jest 2, ma być 1”

Odpowiedź na pytanie 15:
są 2 szt

Pytanie 16:
„różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
klapa p.poż fi 125 jest 2, ma być 7”

Odpowiedź na pytanie 16:
jest 9 szt

Pytanie 17:
„różnice z przedmiarem proszę o weryfikację:
podstawa dachowa B/II fi 250 jest 1, ma być 2”
Odpowiedź na pytanie 17:
nie ma podstaw fi 250; są 2 podstawy fi 200

Pytanie 18:
„Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie chodników i opaski wokół budynku? Jeżeli tak, to proszę jednoznacznie określić zakres tych robót do wykonania oraz uzupełnić przedmiar o odpowiednie pozycje. W dokumentacji brak jest opisu tych robót oraz rysunków umożliwiających wykonanie przedmiaru robót.”
Odpowiedź na pytanie 18:
W zakres oferty wchodzi wykonanie chodników i opasek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Jak na rysunku dodatkowym DA-1- Schemat chodników i opasek.
- konstrukcja opasek – kostka wibroprasowana gr. 8cm szara
- podsypka żwirowo piaskowa zagęszczona 25cm

- obrzeża chodnikowe

- konstrukcja chodników - kostka wibroprasowana gr. 8cm z podsypką żwirową
- podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 10cm
stabilizowanego mechanicznie

- przedmiar wykonać wg załączonego projektu

Pytanie 19:
„Brak w dokumentacji szczegółów dotyczących wykończenia lukarn dachowych. Jak należy wykończyć od zewnątrz płytę OSB na ściankach bocznych lukarn. Jak wykończyć ścianki lukarn z oknami. Brak takich pozycji w przedmiarze i w dokumentacji. Proszę uzupełnić dokumentację i przedmiar robót o odpowiednie pozycje”.

Odpowiedź na pytanie 19:
Wykończenie ścianek bocznych wykonać tynkiem cienkowarstwowym na wełnie mineralnej wg. systemów elewacyjnych
Podajemy warstwy ścianki bocznej lukarny (licząc od zewnątrz)
- tynk cienkowarstwowy gładki malowany, zbrojony siatką
- wełna mineralna 10cm
- płyta OSB 25mm
- ruszt systemowy stalowy
- folia PE (paroizolacja)
- płyta GKF 1,25mm
- wyprawa gipsowa szpachlowa
- wymalowanie
- przedmiar wykonać zgodnie z w/w odpowiedzią.

Pytanie 20:
„Zgodnie z rysunkami elewacji ( AW-10 do AW-13) daszki lukarn pokryte są blachą. Brak w opisie jaka to ma być blacha i brak takich pozycji w przedmiarze. Zgodnie z przedmiarem oraz pkt. 4.10 opisu dach pokryty jest dachówką ceramiczną. Proszę określić jak mają być wykończone daszki lukarn”
Odpowiedź na pytanie 20:
Daszki lukarn pokryte są Blachą stalową ocynkowaną gr.0,5mm powlekaną plastisolem w kolorze Ral 8004.
Blacha łączona na rąbek leżący podwójny.
Wyklucza się stosowanie uszczelnień sylikonem.

Pytanie 21:
„W projekcie konstrukcji brak jest rysunków wykonawczych na schody zewnętrzne w osi G. Nie ujęto ich również w przedmiarze. W rodz.2.3.5 przedmiaru błędnie przyjęto pozycje dotyczące wykonania schodów zewnętrznych do budynku w osi A i 1. Ilości i rodzaje robót są niezgodne z rysunkiem K-7.3, brak jest płyty fundamentowej i ścian fundamentowych. Powierzchnia schodów oraz ilość zbrojenia jest niezgodna z dokumentacją.”

Odpowiedź na pytanie 21:
Schody zewnętrzne w osi G wykonać jak schody w osi A, wg. załączonego
rysunku KW-7.4-1 (schody zewnętrzne)
Przedmiar wykonać w oparciu o projekt

Pytanie 22:
„W projekcie konstrukcji brak jest rysunku wykonawczego podciągu na parterze w osi 10 oznaczonego na rzucie parteru ( rys.PW-K-2 ) symbolem poz.3.8.”

Odpowiedź na pytanie 22:
Tak załączymy rysunek KW2.1 ( poz 3.8 podciąg)
Przedmiar wykona wg. w/w rysunku

Pytanie 23:
„W przedmiarze występują ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych. Wg projektu konstrukcji ściany fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe. Proszę wyjaśnić niezgodność”
Odpowiedź na pytanie 23:
Jak w projekcie konstrukcji

Pytanie 24:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykończenia schodów zewnętrznych”

Odpowiedź na pytanie 24:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 25:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykończenia cokołu budynku oraz ścianek bocznych schodów zewnętrznych płytkami klinkierowymi jak pokazano na rysunkach elewacji.”

Odpowiedź na pytanie 25:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 26:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania gzymsów na elewacjach w poziomie stropu nad parterem wraz z opierzeniem blachą powlekaną ( np. rys. AW-6, AW-7, AW-10; AW-11 )”

Odpowiedź na pytanie 26:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 27:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu rolet zewnętrznych na oknach sali nr 012 wg opisu w dokumentacji pkt.4.7.”

Odpowiedź na pytanie 27:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 28:

„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania podbitki dachowej z desek sosnowych wg detalu na rys.AW-5 ”

Odpowiedź na pytanie 28:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 29:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania opierzenia z blachy powlekanej daszków lukarn”

Odpowiedź na pytanie 29:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 30:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania obróbek blacharskich elementów na dachu takich jak klapy dymowe, wyłazy dachowe, wywietrzaki dachowe itp.”

Odpowiedź na pytanie 30:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 31:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania warstw podposadzkowych i posadzki na balkonach ( wg opisu warstw H)”

Odpowiedź na pytanie 31:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 32:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykończenia balkonów obróbkami z blachy powlekanej i tynkiem od spodu.”

Odpowiedź na pytanie 32:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 33:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania podkładu betonowego B10 gr 10cm pod posadzki parteru (wg opisu warstw D1; D2; D3;J ).”

Odpowiedź na pytanie 33:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 34:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania dylatacji posadzek wg pkt 4.2.6 opisu technicznego do projektu architektury”

Odpowiedź na pytanie 34:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 35:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu progów z profili aluminiowych wg pkt 4.2.5 opisu j/w”

Odpowiedź na pytanie 35:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 36:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj: montażu progów granitowych w drzwiach balkonowych ( pkt.4.5.2 opisu)”

Odpowiedź na pytanie 36:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 37:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu odbojników drzwiowych wg pkt.4.5.4 opisu j/w”

Odpowiedź na pytanie 37:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 38:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
malowania lamperii farbami alkidowymi matowymi w pomieszczeniach zgodnie z pkt.4.4 opisu j/w”

Odpowiedź na pytanie 38:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 39:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
malowania farbami chlorokauczukowymi posadzki szybu windowego oraz ściany do wys.1.2 zgodnie z opisem j/w.”

Odpowiedź na pytanie 39:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 40:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu wełny mineralnej gr 5cm w sufitach podwieszonych ( wg rys AW-5 do AW-9)”

Odpowiedź na pytanie 40:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 41:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania izolacji akustycznej z wełny mineralnej instalacji sanitarnych i wentylacji wg pkt. 4.6.1; i 4.6.2 opisu j/w – proszę określić jaką grubość wełny zastosować do izolacji akustycznej”

Odpowiedź na pytanie 41:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 42:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonanie zabudowy miejscowej instalacji sanitarnych oraz wentylacji z płyt GKF 2x12,5mm na ruszcie stalowym wg pkt. 4.6.2 opisu j/w.”

Odpowiedź na pytanie 42:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 43:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania sufitu podwieszonego w Sali teatralnej ( po.012 ) z płyt gipsowo-kartonowych perforowanych zgodnie z pkt. 4.6.1 opisu j/w.”

Odpowiedź na pytanie 43:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 44:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania obudowy słupów i płatwi poddasza płytami GKF12,5mm w dwóch warstwach czterostronnie zgodnie z pkt. 4.6.3 opisu j/w”

Odpowiedź na pytanie 44:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 45:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania poszycia płytami GKF 12,5mm w dwóch warstwach w pomieszczeniach wentylatorni i kotłowni zgodnie z pkt. 4.6.3 opisu j/w”

Odpowiedź na pytanie 45:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 46:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
wykonania obudowy słupów w Sali teatralnej wg detalu AW-18.”

Odpowiedź na pytanie 46:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Pytanie 47:
„Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania n/w robót wynikających z dokumentacji branży budowlanej tj:
montażu pochwytów drewnianych dla balustrad schodowych i przy podjazdach dla niepełnosprawnych w ilości około 101 mb.”

Odpowiedź na pytanie 47:
Przedmiar wykonać wg. projektu

Schody zewnętrzne w osi G: ">>Kliknij tutaj<<"

Konstrukcja parteru ">>Kliknij tutaj<<"

Schemat chodników ">>Kliknij tutaj<<"