Czuwanie modlitewne dla pracowników Domu

25 marca w kaplicy, odbyło się czuwanie modlitewne dla pracowników Domu. Czuwanie na modlitwie trwało dwie godziny od 14.00 do 16.00. Spotkania modlitewne nie są obowiązkowe. Każdy kto czuje potrzebę takiego bycia we wspólnocie, może uczestniczyć i poświęcić tyle czasu ile chce czy może. Modlitwa daje wielką siłę moralną, umacnia w wierze, wzmacnia ducha, otwiera szerzej oczy na drugiego człowieka. W czasie Wielkiego Postu, jest to dobry czas, by popracować nad swoim wnętrzem.


Obejrzeliśmy widowisko o Janie Pawle II

W sobotę 20 marca o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie nasi mieszkańcy obejrzeli spektakl z okazji 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II, Ja jestem Słowianin- Świadek nadziei. Widowisko słowno- muzyczne w wykonaniu aktorów z Premiera ARS Impresariat & Marketing z Krakowa o życiu Karola Wojtyły, jako następcy św. Piotra, człowieka, który na zawsze zamieszkał w nas i wciąż jest żywy, poprzez swoją spuściznę. Był to montaż muzyczno poetycki w którym wykorzystano fragmenty wypowiedzi, utworów oraz fabularyzowane epizody z życia księdza Karola Wojtyły a następnie papieża Jana Pawła. Mieszkańcy z dużą przyjemnością obejrzeli widowisko. Pokazane miejsca pobytu papieża w Polsce są im dobrze znane, ponieważ podróżowali już szlakami Ojca Świętego a prezentowane utwory muzyczne również. Każde spotkanie poświęcone wspomnieniom o Janie Pawle II budzi szczególne uczucia, nie da się ich opisać, bo każdy przeżywa inaczej, a jego wielkości nie sposób określić. Święty, zwyczajnie Święty za życia.


Św.Józef-opiekun,patron Rodzinki V

19 marca rodzinka piąta obchodziła święto patrona, opiekuna św. Józefa. Mieszkanki tej rodzinki i pozostali mieszkańcy uczestniczyli we Mszy św., po popołudniu dziewczęta z tej rodzinki niosły krzyż i świece w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kaplicy. W ciągu dnia oczywiście świętowano przy tradycyjnym wielkim rodzinnym torcie i innych słodyczach. Nasi mieszkańcy mają wielkie serca i okazują swoje przywiązanie szczególnie przy takich okazjach, zapraszając do siebie osoby, które darzą zaufaniem i przywiązaniem.


Wyjazd do kina - Księżniczka i żaba

2 marca mieszkańcy Domu byli w kinie Sokół w Starogardzie Gd. Obejrzeli film animowany Księżniczka i żaba. Ciekawa animacja, piękna muzyka. Film łatwy w odbiorze, ukazujący i przekazujący właściwe wartości moralne. Podróż autokarem i bliskość kina pozwala na uczestnictwo w takich wyjazdach większości mieszkańcom. Tym razem uczestniczyła grupa 41 osób i opiekunowie Wyjazdy do kina są już stałą formą uspołecznia mieszkańców i kształtowania wrażliwości estetycznej.