OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83 -130 Pelplin zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego otwartego

prowadzonego w trybie art.70 - 70 kodeksu cywilnego na budowę drogi pożarowej przy trwającej budowie Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach ujętej jako Projekt p.t.„Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, do wykonania robót budowlanych wybrane zostało w dniu 29.10.2010 roku przedsiębiorstwo:

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane

„S-Bud” S.A.

ul. Ceynowy 27


Zaproszono dziewczęta na zabawę do DPS w Rudnie

27 października dziewczęta z naszego Domu zostały zaproszone na zabawę taneczną przy muzyce na żywo do Domu Pomocy Społecznej w Rudnie. Siostra Dyrektor akceptuje te zaproszenia. Chce by nasi podopieczni mieli jak najczęstszy kontakt z różnymi środowiskami, a nasze dziewczęta bardzo lubią tańczyć i cieszą się z tych zaproszeń. Już od kilku lat, mieszkańcy obu Domów mają ze sobą dobre relacje i spotykają się w ciągu całego roku na tego typu imprezach. Są to zabawy karnawałowe, latem na powietrzu, zabawy jesienne, andrzejkowe itp. Tym razem grupa liczyła 16 osób. Dziewczęta zostały pięknie ugoszczone, atmosfera bardzo przyjazna, zadowolenie obustronne.


Październik miesiącem wspomnień o Janie Pawle II

W miesiącu październiku, jak co roku wspominamy naszego ukochanego papieża Jana Pawła II. W dniu 14 października pracownicy Domu poświęcili dwie godziny na czuwanie modlitewne w kaplicy, prosząc o rychłą beatyfikację i wypraszając potrzebne łaski dla siebie. Jan Paweł II ciągle żywy wśród nas w naszych sercach, choć często zapominamy o jego naukach, to pamiętamy to co najważniejsze, nawoływanie do miłości, do zgody i wzajemnego zrozumienia.
Nasi podopieczni uczcili pamięć Jana Pawła II wystawą prac plastycznych, którą można zobaczyć w galerii prac i programem słowno muzycznym, który został pokazany w dniu 21 października. Program zawierał wiersze o Janie Pawle II czytane przez mieszkańców i ulubione przez Papieża pieśni i piosenki. Ponieważ Jan Paweł II miał duże poczucie humoru, przypomniano różne jego wypowiedzi, które niejednokrotnie wprowadzały słuchających go w gromki śmiech. Gdy zaczynaliśmy nasze śpiewanie dla Jana Pawła II padał lekki deszcz, ale po paru minutach zaświeciło słońce i niebo się rozjaśniło, mieliśmy wrażenie, jakby sam Papież się do nas uśmiechał. Janie Pawle II nasze serca ciągle żyją twoją miłością.


Obejrzeliśmy widowisko Teatru Lalek Tęcza ze Słupska

Teatr lalek to wspaniała zabawa, zwłaszcza, że lalkami grały żywe postaci. Aktorzy poruszający lalkami, byli widoczni na scenie. Stanowili tło dla swoich postaci. 20 października nasi podopieczni obejrzeli w kinie Sokół w Starogardzie Gdańskim teatr lalek Tęcza ze Słupska, który pokazał ,,Baśń o...’’. Grupa, jak zwykle duża, liczyła 44 osoby plus opiekunowie. Baśń jak wspomniałam pięknie przedstawiona, ciekawa inscenizacja, sporo muzyki, prosta w odbiorze, pokazująca wartości ponad czasowe, gdzie najważniejsza jest dobroć, miłość, zdrowie, a nie wielkie pieniądze, które w obecnym czasie są dla niektórych sensem życia. Nasi podopieczni dobrze się bawili, widowisko dostarczyło sporo nowych wrażeń.


Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi pożarowej

Poniżej w plikach do pobrania zostały spakowane w formacie .zip dokumenty dotyczące przetargu na budowę: drogi pożarowej przy trwającej budowie budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach ujętej jako:

Projekt p.n.
„Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego
na lata 2007 – 2013
Osi Priorytetowej
9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie
Działenie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

Pełna treść ogłoszenia i regulamin - kliknij tutaj aby pobrać plik

Projekty, specyfikacje i uzgodnienia - kliknij tutaj aby pobrać plik


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83 -130 Pelplin zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego otwartego

prowadzonego w trybie art.70 - 70 kodeksu cywilnego na budowę: zbiornika wody ppoż wraz z wykonaniem zasilania, drogi – plac przy zbiorniku wody ppoż, dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych i wykonanie ogrodzenia przy trwającej budowie Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach ujętej jako Projekt p.t.„Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, do wykonania robót budowlanych wybrane zostało w dniu 19.10.2010 roku przedsiębiorstwo:

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane

„S-Bud” S.A.

ul. Ceynowy 27

83-200 Starogard Gdański

uzyskując 300 pkt (łączna ocena członków komisji)

Uzasadnienie:

Wpłynęła jedna oferta. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Regulaminie przetargu. Cena oferty jest o 15 % niższa ( zaokrąglono do pełnego procentu) niższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.


Wycieczka do Torunia

Październik, to jeszcze dobry czas na podróżowanie, więc 13 dnia tego miesiąca zorganizowano wycieczkę do Torunia. Celem było zwiedzenie miasta, obejrzenie seansu w planetarium i uczestnictwo w lekcji pieczenia pierników. Grupa podopiecznych liczyła 34 osoby i opiekunowie w liczbie 15 osób, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej opieki. W Planetarium o godz. 10.15 obejrzano seans pt. Wspaniały świat, była to podróż po wszechświecie i wywarła spore wrażenie. Po seansie rozpoczął się spacer z przewodnikiem po Toruniu. Chodziliśmy po bruku, po którym kiedyś chadzał Mikołaj Kopernik, zwiedziliśmy Katedrę Świętych Janów, obejrzeliśmy Krzywą Wieżę i wiele innych ciekawych miejsc. W porze obiadowej zjedzono ciepły posiłek w MC Donald’s, później deser w stylowej pijalni czekolady. Tak pokrzepieni po długiej wędrówce po starych kamienicach Torunia powędrowaliśmy na godz 17.00 do Żywego Muzeum Piernika, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji pieczenia tradycyjnych toruńskich pierników. Pokaz prowadzony na wesoło z dużą dawką humoru i starą polszczyzną, ciekawy i bardzo zajmujący. Każdy mógł sobie zrobić swój własny pierniczek, który został później wypieczony i zabrać ze sobą do domu na pamiątkę. Woń przypraw długo zostanie w pamięci. Po wizycie w Żywym Muzeum Piernika trzeba już było wracać do domu. W drodze do autokaru zatrzymano się jeszcze na chwilę przy fontannie modułowej, która składa się z mnóstwa małych gejzerów wodnych, strzelających w górę i mieniące się różnymi barwami. Widok piękny i bardzo relaksujący. Wróciliśmy do domu trochę zmęczeni ale bogatsi o nowe wrażenia. Powoli stajemy się coraz lepszymi podróżnikami. Nasi podopieczni są bardziej uspołecznieni, radzą sobie dobrze w nowych sytuacjach i zdobywają wiedzę o naszym pięknym kraju.


Pytania do przetargu p.poż

Pytanie 2. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie otóż w ogłoszeniu stoi:

"- budowa dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych ( UWAGA !!! wyłącza się z niniejszego przetargu ujęte w projekcie chodniki i opaskę wokół budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach)."

Bardzo proszę o wyszczególnienie, które pozycje lub kosztorysy inwestorskie należy wyłączyć z oferty.

Dysponuję poniższym zestawem kosztorysów:

1. Przedmiar osrodek zamienny1.pdf

2. Przedmiar plac ppoz.pdf

3. Ogrodzzenie slepy.pdf

4. DOMZAK ~1.pdf

5. zbiornik ppoz slepy.pdf

Ad 2

W wycenie należy ominąć chodniki i opaskę wokół budynku na rysunku nr D.1 w projekcie wykonawczym drogi dz. nr. 33/18 oznaczone kolorem żółtym.


Pytania do przetargu zbiornik p.poż

Pytanie 1 : Proszę o wyjaśnienie, jakie uprawnienia są wymagane, ponieważ nie specyfikuje tego dokumentacja.

Ad.1

Uprawnienia wg rozdziału VI punk g „ Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi , być członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz muszą mieć doświadczenie minimum 3 lata na podobnym na podobnym na podobnym stanowisku”. Oczywiście wymagane są uprawnienia budowlane zgodne z zakresem robót więc konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, drogowe i sanitarne.


Święta rodzinkowe św.Teresa i Święto Aniołów Stróżów

Kolejne rodzinki obchodziły święta swoich patronów. 1 października imieniny swojej patronki obchodziła rodzinka III. Patronką tej rodzinki jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Święta Teresa była zawsze uśmiechnięta. Nawet wśród największych cierpień umiała zdobyć się na uśmiech. Chciała zostać świętą. Chciała wiele uczynić dla zbawienia dusz. Chciała pomagać kapłanom. Przed swoją śmiercią św. Teresa przyrzekła, że będzie z nieba "zsyłać deszcz róż". Dlatego ikonografia przedstawia Świętą z naręczami róż, które oznaczają łaski, jakie za jej wstawiennictwem ludzie otrzymują.

2 października w dniu Świętych Aniołów Stróżów, rodzinka I świętowała razem ze swoimi Aniołami Stróżami. Chociaż ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla jego chwały i pomagania ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta zaczyna się w chwili narodzenia, a kończy - wraz ze śmiercią konkretnego człowieka. Każdy z nas ma swojego, "osobnego" Anioła Stróża. Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Nauka o nich jest oparta przede wszystkim na dwóch fragmentach Biblii. W psalmie 91 czytamy:
Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Święta obchodzono według stałego już planu, czyli Msza św. w kaplicy, potem dalsze świętowanie w rodzince z zaprzyjaźnionymi osobami.