Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu
List na 100 rocznicę urodzin S.Pii

DEUS CARITAS EST

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Wielebna Siostro Przełożona, Drogie Siostry i wszyscy Uczestnicy Eucharystii Jubileuszowej Siostry Pii Bielińskiej.

Dzisiaj, 24 kwietnia br., duchowo łączę się w modlitewnym przeżywaniu 100 rocznicy urodzin Siostry Pii od św. Benedykta Gertrudy Bielińskiej. Ten wyjątkowy Jubileusz skłania nas do zamyślenia i dziękczynienia Trójjedynemu Bogu za dar życia Siostry Pii, za łaskę wiry, którą otrzymała w sakramencie chrztu św. w kościele parafialnym w Lubichowie, za laskę powołania do naszej Rodziny Zakonnej i za 75 lat wierności powołaniu i życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie w charyzmacie naszego Zgromadzenia.
szczególnym darem Bożej Opatrzności dla Siostry Pii było wstąpienie do Zgromadzenia w 1935 roku, co dało je możliwość osobistego kontaktu z Matką Założycielką Sługą Bożą Wincentą. Z pewnością więc słowa i przykład życia Matki zapadły głęboko w sercu Siostry Pii i wpłynęły na kształtowanie jej duchowości samarytańskiej. Dlatego też w procesie beatyfikacyjnym Matki Założycielki mogła występować w charakterze bezpośredniego świadka.
siostra Pia przez długie lata służyła ofiarnie Zgromadzeniu jako pielęgniarka zarówno wychowankom, jak i współsiostrom, natomiast obecnie sama tej pomocy potrzebuje. Od wielu lat przez unieruchomienie i przykucie do łoża przeżywa Bogu wiadomy krzyż. Ten etap życia szczególnie jednoczy Siostrę z Jezusem Ukrzyżowanym, włącza w Tajemnicę Paschalną, staje się narzędziem i znakiem Odkupienia dla wszystkich ludzi potrzebujących zbawienia.
dziś otaczamy Siostrę Pię serdeczną modlitwą i dziękujemy Bogu za bogactwo darów, jakie złożył w sercu naszej Kochanej Jubilatki, za jej pogodę ducha oraz radosną i niestrudzoną benedyktyńsko-samarytańską posługę, jaką pełniła w Zgromadzeniu.
z pewnością gdyby Siostra Pia mogła teraz mówić, na pewno wyraziłaby swoje serdeczne uczucia miłości i wdzięczności wobec wszystkich – za każdy gest dobroci i pomocy. Dlatego z potrzeby serca czynię to w imieniu naszej Drogiej Siostry Pii. Najserdeczniej dziękuję Siostrom, Paniom i Mieszkankom Domu za okazaną troskę i pielęgnację Siostry Pii, a posługującym Kapłanom – za duchową opiekę i ojcowskie wsparcie. Niech Dobry Bóg wszystkim wynagrodzi obfitością łask.
s. Maria Kotrysiak
Przełożona Generalna
Samaria, 24 kwietnia RP 2013


SIOSTRA PIA od św.Benedykta Gertruda Bielińska 100 rocznica urodzin

Siostra Pia Gertruda Bielińska urodziła się 24 kwietnia 1913 r. w Lubichowie. Rodzice Franciszek i Anastazja prowadzili gospodarstwo rolne. Ojciec zginął podczas I wojny światowej w 1915 r. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Lubichowie pomagała mamie w gospodarstwie, następnie uczyła się kroju i szycia, śpiewała też w chórze kościelnym im św. Cecyli. Od najmłodszych lat Gertruda czuła pragnienie życia zakonnego. Możliwość nawiedzania kościołów w Warszawie i Poznaniu, gdzie uczyła się u boku swojej cioci zarządzania i prowadzenia domu u państwa Mieczkowskich, jeszcze bardziej utrwalało ją w tym postanowieniu. Za radą cioci, przez nowenny, zamówione Msze św., pierwsze piątki miesiąca przygotowywała się do wyboru nowej drogi życia. Dnia 7 sierpnia 1935 r. skierowała swe kroki do Zgromadzenia sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Samarii /Niegów/ i 1 lutego 1936 r. rozpoczęła nowicjat otrzymując imię zakonne Pia od św. Benedykta. Początkowe lata formacji odbyła za życia Matki Założycielki s. Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej. Miała możliwość wysłuchania jej konferencji. Pierwsze śluby s. Pia złożyła 2 lutego 1938r., a wieczyste 14 sierpnia 1945r. już w Zgromadzeniu s. Pia ukończyła dwuletnią szkołę pielęgniarską i roczny kurs dla wychowawczyń. W 1964 r. s. Pia została skierowana do Bielawek, gdzie przebywa do chwili obecnej. Przez całe swoje Zycie zakonne s. Pia pełniła posługę jako pielegniarka. Sprawowała tez funkcje przełożonej w Żbikowie i w Bielawkach.

W dokumentach s. Pii znajdują się własnoręcznie pisane wiersze :

I.Cierpienie, to dla Chrystusa podjęta ofiara
Cierpienie to walka, gdzie zwycięstwem – wiara
To najściślejsze z bogiem obcowanie
I u stóp Krzyża, wierne wytrwanie

II.
Tęsknota za Bogiem

Gdy słońce zajdzie i wieczór nastanie
patrzę na niebo, gwiazdami usiane.
duszę mą wtedy ogarnia tęsknota,
za Toba Jezu, za Tobą mój Panie.

Kiedy się skończy me pielgrzymowanie ?
kiedy mnie wezwiesz do siebie Mój Panie ?
pragnę Cie ujrzeć Jedyna Miłości,
i cieszyć się z Tobą na wieki w wieczności.

Lecz za nim przejdę wieczności progi,
potrzeba przebyć cierniste drogi.
Wszak sam o Jezu, przykład mi dałeś,
będąc na ziemi – tak bardzo cierpiałeś.


DOBRY PASTERZ


najczęściej pyta o miłość...
nie, żeby nie wierzył
nie ufał
chciałby tylko prowadzić
na pożywne pastwiska
a może i Ciebie?

s.Michaela


TYDZIEŃ BIBLIJNY

Lectio Divina
Każdego dnia
rankiem
moja dobra Matka
przygotowuje dwie razowe pajdki
smarowane wonnym psalmem
(w niedziele i święta z dodatkową kromką)
mocą tego pokarmu
dojdę jakoś do Bożej Góry
Tam Najlepszy Ojciec
przygotował Ucztę
najpożywniejsze mięso
nasyci głód Obecności
najwyborniejsze wino
zaspokoi pragnienie Chwały

...a wczoraj zapytał "cóż to za rozmowy prowadzicie w drodze i jesteście smutni?"
bo może sami ten smutek wlewamy sobie w serca nie chcąc Mu opowiadać "co się nam przydarzyło?"
siostra Michaela


NIEDZIELA MIŁOSIEDZIA

"Miłosierne Boskie Serce mego Zbawiciela!"
Nasza Arka Schronienia, przed nami samymi nawet, przed decyzjami,
których skutki uleczy jedynie konfesjonał, przed wyborami,
co do których mamy poważne wątpliwości...
Miłosierdzie Boże!
...a św. Benedykt mówi, że czasem "nigdy nie zwątpić w Miłosierdzie Boże"
to jedyny dobry uczynek na jaki nas stać!
s.m.


PASCHA

Chrystus zmartwychwstał!
Radujmy się bracia!
jeśli dziś się miłujemy, to dlatego, że On zmartwychwstał!
On jest Drogą, Prawdą i Życiem!
...a swoją drogą czy jakakolwiek inna wersja ma sens, jeśli nie ma celu?
czy sama wiosna zdołałaby nas zbawić?
Radosnych i Błogosławionych Świąt.
Siostry Samarytanki.
s. Michaela


Nasze Drogi Krzyżowe-SCENY Z MĘKI PAŃSKIEJ

W czasie Wielkiego Postu, w każdy piątek nasza wspólnota Domowa przygotowywała się na Zmartwychwstanie Pana Jezusa, uczestnicząc w Drogach Krzyżowych w kaplicy. Podopieczni bardzo aktywnie uczestniczyli, niosąc krzyż i świece w czasie każdej modlitwy.Współuczestniczyli również w modlitwie uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pelplinie i osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. W Wielki Czwartek podopieczni z udziałem Angeliki, Szymona i Karola odtworzyli Sceny z Męki Pańskiej. W tym roku widowisko zostało pokazane w sali Integracyjnego Ośrodka Kultury. Sceny z Męki Pana Jezusa w wykonaniu naszych zdolnych dzieci niezmiennie poruszają i wzruszają. Podopieczni, jak co roku uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na Górze Jana Pawła II, w nabożeństwach wielkopiątkowych, w sobotę nawiedzali Grób Pański w kościołach w Pelplinie i Nowej Cerkwi. Uczestniczyli w wieczornej Mszy św. Rezurekcji, również w Nowej Cerkwi