Pożegnanie Siostry Marioli Bieńczak

16 lutego 2015r. zmarła Siostra Mariola Bieńczak.
Pogrzeb odbył się w dniu 19 lutego o godz.11. w Kościele w Nowej Cerkwi.
Siostra Mariola Bieńczak przeżyła w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 54 lata. Zapamiętamy Ją, jako osobę bardzo rozmodloną, oddaną swojej pracy, kochającą dzieci, troskliwą. Ostatnie lata chorowała, znosząc z pokorą swoje cierpienie. Mamy nadzieję, że cieszy się wiecznym szczęście w Domu Ojca.


Jubileusz 50 lecia

2 lutego br. Siostra Kryspina Sarnowska obchodziła Jubileusz 50 lecia życia w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. W tym dniu podczas Mszy św. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w katedrze w Pelplinie Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna wręczył Jubilatce list gratulacyjny z życzeniami i pamiątkowy Krzyż. W dniu 8 lutego została sprawowana uroczysta Msza św. podczas, której Jubilatka odnowiła swoje śluby zakonne. Głównym celebransem był Ksiądz Ireneusz Smagliński, w oprawie chór kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Współuczestniczyła Rodzina, Przełożona Generalna Siostra Maria Kotrysiak, współsiostry Zgromadzenia, Przyjaciele i Podopieczni Domu. Po Mszy św. zaproszono Gości na uroczysty obiad i program artystyczny w wykonaniu podopiecznych. Były życzenia i prezenty, wspominano 30 lat pracy Siostry Kryspiny w naszym Domu. Życzymy Jubilatce dużo zdrowia, sił do dalszej posługi ludziom i Bogu.


ZIMOWE FERIE w DOMU
zdjęcia z zajęć w fotogalerii

Rozpoczęły się zimowe ferie. Wszyscy podopieczni przebywają w domu. Zespół terapeutyczny w tym czasie, odbiega od codziennego planu zajęć i w ramach integracji wewnętrznej, prowadzi w sali Integracyjnego Ośrodka Kultury zajęcia wspólnotowe dla wszystkich podopiecznych Domu. Program zajęć jest zróżnicowany,zaczynając od gier i zabaw przy muzyce, poprzez terapię tańcem, zajęcia plastyczne, cyrkowe, zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, salon urody, wybory Miss i Mistera Zimy. Dzieci mają również do dyspozycji salkę komputerową. W dniu 11 lutego grupa 18 osobowa spędziła dzień w Aquaparku w Sopocie. Ferie zakończono wyjazdem do Teatru Muzycznego w Gdyni. W piątek 13 lutego grupa 18 osobowa obejrzała widowisko "Chłopi".