Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Adres:
Bielawki 47
83-130 Pelplin
tel. (058) 536-16-59

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Skórcz o / Pelplin
74 8342 0009 2000 0244 2000 0001

e-mail: bielawki@op.pl